Panoramatické foto - autor virtualtravel.cz

Jihočeský kraj

Europe Direct
České Budějovice
EDCB


Jihočeská centrála
cestovního ruchu
JCCR
Licence pro archiv
webových zdrojů
Licence pro archiv webových zdrojů

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ V OBLASTI VÝZKUMU A INOVACÍ

 

 

Evropská rada pro výzkum (ERV) poskytla prostředky na více než 1 000 inovativních výzkumných projektů. Pro výzkumné pracovníky na začátku kariéry je k dispozici ještě 661 milionů eur.

 

Pro vědecké pracovníky je k dispozici dalších 661 milionů eur ve formě tzv. "starting grants" (zahajovacích grantů), o které se mohou výzkumní pracovníci na začátku své kariéry u ERV ucházet. Lhůta pro podání přihlášky English začala 20. července.

 

Tato výzva k předkládání návrhů projektů je součástí největší investice EU do výzkumu a inovací ve výši téměř 6,4 miliardy eur určených na inteligentní růst a tvorbu pracovních míst.

 

Tento balíček, který byl oznámen 19. července 2010, se týká pestré palety vědeckých disciplín a oblastí veřejného a komerčního sektoru. Granty budou poskytovány na základě ohodnocení předložených návrhů během následujících 14 měsíců a měly by přispět k vytvoření více než 165 000 pracovních míst.

 

Více informací naleznete zde

Autor:staz