Panoramatické foto - autor virtualtravel.cz

Jihočeský kraj

Europe Direct
České Budějovice
EDCB


Jihočeská centrála
cestovního ruchu
JCCR
Licence pro archiv
webových zdrojů
Licence pro archiv webových zdrojů
 • Satelitní mapa se sídlem kanceláře
  Satelitní mapa se sídlem kanceláře
 • Plán města se sídlem kanceláře
  Plán města se sídlem kanceláře

O kanceláři

 

Kontakt:


Representative

Mgr. René Příhoda

Rue d´Idalie 19

B-1050 Ixelles

tel: +32 (0)2 512 96 13
IP tel: +420 386 720 573

e-mail: rprihoda@kr-kralovehradecky.cz


Webové stránky Jihočeského kraje

Upozornění: chcete-li se s námi sejít, dohodněte, prosím, termín předem.


Poslání Stálé kanceláře JK:

 • Informuje představitele Jihočeského kraje a zainteresované veřejné i privátní subjekty v kraji o politickém vývoji v EU, především se zaměřením na politiku regionálního rozvoje
 • Navazuje a udržuje kontakty s institucemi EU, jakož i s dalšími významnými organizacemi zastoupenými v Bruselu
 • Spolupracuje s bruselskými zastoupeními partnerských regionů v Bruselu (Bavorsko, Rakousko)
 • Pomáhá Jihočeskému kraji a klíčovým institucím kraje v přístupu k programům finanční podpory EU
 • Usiluje o posilování pozice Jihočeského kraje na evropské scéně a v jeho integraci do regionálních svazků EU (především Euroregion Dunaj – Vltava)
 • Poskytuje organizační i odborné zázemí hejtmanovi Jihočeského kraje pro výkon jeho mandátu člena Výboru regionů
 • Je partnerem zaštiťujících profesních organizací, zejména Jihočeské hospodářské komory a Regionální agrární komory Jihočeského kraje
 • Úzce spolupracuje s vysokými školami na území Jihočeského kraje, poskytuje pomoc a informace pedagogickým pracovníkům a zajišťuje pravidelné stáže jihočeských studentů v Bruselu
 • Poskytuje pomoc a zázemí pracovníkům krajského úřadu při cestách do Bruselu
 • Je partnerem jihočeských starostů a představitelů obcí v záležitostech týkajících se otázek EU
 • Propaguje Jihočeský kraj jako region přitažlivý pro turistické i investiční aktivity